Nezařazené
 

Predaj a kúpa spoločnosti

Spoločnosť s ručením obmedzeným je právnická osoba, ktorá sa vyznačuje tým, že pri jej vzniku spoločníci vložia vklady a vytvoria základné imanie. Spoločnosť s ručením obmedzeným môže byť tvorená jednou alebo viacerými osobami. Zaujala vás forma podnikania pod záštitou spoločnosti s ručením obmedzeným? Máte nápady, plány, vízie, ktoré potrebujete uplatniť v praxi? Poďte do toho. Pomôžeme vám s kúpou spoločnosti podľa vašich predstáv. Ušetríte energiu a čas. Všetko vybavíme za vás. Vy prevezmete pripravenú spoločnosť na podnikanie, ktorá sa stáva vašou dňom zápisom do obchodného registra?

svet veľkého podnikania

Čo tomu všetkému predchádza? Komunikácia s úradmi a inštitúciami, príprava dokumentov, zmlúv, ktoré sú potrebné a nevyhnutné k doloženiu pri kúpe spoločnosti. Až, keď príslušné náležitosti prebehnú, úradne sa overia jednotlivé podpisy, uzavrie sa kúpno-predajná zmluvy, prevedú sa finančné prostriedky, dochádza k samotnému zápisu spoločnosti do obchodného registra. Vtedy už môžete začať vykonávať vami zvolené podnikateľské aktivity so zámerom dosiahnutia zisku a prosperity. V prípade potreby nás aj naďalej neváhajte osloviť v súvislosti s poradenstvom v oblasti obchodu a podnikania, účtovných a daňových záležitostí. V tomto smere sme jednotkou na trhu, hlavne zásluhou našich vyškolených pracovníkov s dostatočnou praxou, znalosťami a výborným prístupom k našim klientom.

podnikanie a technológie

Predaj sro cena je slovné spojenie, ktoré sa opakuje aj na našej stránke s plnením úlohy, ktorou je dostatočne informovať potenciálnych záujemcov o cenových položkách. Jednotlivé služby máme fixne ohodnotené a ich súhrn vytvára celkovú cenu, ktorá sa vzťahuje na kúpu danej spoločnosť, o ktorú máte záujem. Spoločnosti určené na predaj sa rôznia tým, že niektoré z nich nikdy nevykonávali podnikateľskú činnosť, sú bez histórie, iné zasa s históriou. Medzi spoločnosťami, ktoré už majú svoje miesto na trhu, to znamená, že už podnikali, nájdete aj spoločnosti, ktoré sú registrované na daňovom úrade ako platcovia dane z pridanej hodnoty.

book cover mockup for cemis.sk

Looking for a Great Book to Read? Look No Further!

This section is perfect for displaying your paid book or your free email optin offer. You can turn it off or make changes to it from your theme options panel.

Get Your Copy Today>>