Nezařazené
 

Účtovanie spoločnosti s ručením obmedzeným

Podľa nariadení platných v Obchodnom zákonníku je každý podnikateľ povinný viesť podvojné účtovníctvo a zapisovať všetky účtovné doklady a zápisky o majetku, imaní, záväzkoch, tržbách, nákladoch, strate a zisku spoločnosti. Podnikateľ vlastniaci spoločnosť s ručením obmedzeným pri účtovaní musí nasledovať Opatrenia dané Ministerstvom financií, ktoré špecifikujú bližšie detaily o účtovaní podvojného účtovníctva pre podnikateľov. Okrem toho, by sa mal podnikateľ, prípadne jeho účtovník riadiť aj Zákonom o účtovníctve a Zákonom o dani z príjmov.

Účtovníčka pre s.r.o.

Pri účtovaní založenia s.r.o., je potrebné najprv definovať, kam patrí daná spoločnosť z hľadiska veľkosti účtovnej jednotky. Môže ísť o mikro, malú alebo veľkú účtovnú jednotku a určuje sa to podľa toho, aký má firma majetok, obrat a koľko má zamestnaných ľudí. Nové spoločnosti si často určujú veľkosť účtovnej jednotky samovoľne, avšak je nevyhnutné vedieť, že po dobrovoľnom výbere tejto jednotky účtovania, firma potom musí v nej zostať nasledujúce dva roky od jej vzniku a začatiu účtovníctva. Spoločnosti počas účtovania a zápisov účtovných prípadov využívajú na zapisovanie špeciálnu účtovaciu osnovu pre podnikateľské subjekty. Na začiatku, pri novo založenej spoločnosti sa v účtovnej osnove sledujú najmä účty, ako sú výdavky, príjmy, náklady, výnosy, záväzky, majetok a výsledok hospodárenia.

Počítanie účtovníctva

Na zapisovanie príslušných účtovných zápisov sa používa účtovacia – hlavná kniha a denník. V účtovnej knihe sa všetky zápisy zoraďujú podľa určitého systému a v účtovnom denníku sa robia zápisy podľa časového hľadiska – chronologicky. Práve založená s.r.o. väčšinou otvára svoje účtovníctvo ku dňu jej vzniku a zatvára sa bežne na konci roka, kedy končí tradične účtovné obdobie. Často sa účtovné obdobie otvára podľa kalendárneho roka, teda prvého januára a končí potom posledným decembrovým dňom daného roka. Ak prejde celý kalendárny rok a teda skončí sa účtovacie obdobie, spoločnosť musí vytvoriť účtovnú závierku a vložiť ju potom do registra určeného na odkladanie účtovných závierok. Podľa vypracovanej účtovnej závierka sa neskôr podáva daňové priznanie za podnikateľskú činnosť.

book cover mockup for cemis.sk

Looking for a Great Book to Read? Look No Further!

This section is perfect for displaying your paid book or your free email optin offer. You can turn it off or make changes to it from your theme options panel.

Get Your Copy Today>>