Hra je naša súčasť života

Veľmi sme sa usedeli máme stereotyp či zamestnanie či keď sme doma už  len tým sme lenivci málokto chodí pešo len zadky do auta dá a ešte do taxíka .Zabudli sme sa zabávať aj tešiť sa. Ja som za každú srandu ja som extrovert. Keby že dnes mám času ako hus klasu tak som od rána do večera vonku. Bože keď si spomeniem ako deti sme behali po lúkach od rána do večera vonku hrali sme sa rôzne hry aj po potoku behali nesedeli sme doma samozrejme internet a tieto hrozné vymoženosti pc a pod ktoré nás nútia sedieť nehybne doma alebo v práci. Mám knihu hry je tam napísané že hra je samoúčelná vec ktorá slúži na zábavu v anglickom jazyku to nazývame game. Mali by sme to využívať po pri práci aj učení zle učíme aj naše deti . V ontogenéze hráme my ľudia človek hru ako prvú z nich. Nehráme sa len mi ľudia ale aj naše zvieratka.

dajme deťom priestor na hry

Hra nám prináša relax taktiež radosť aj uspokojenie a keď prehráme pri hre tak sa naštveme nahneváme vyvíjame pritom emócie. Deti pri hre rozvíjajú okrem školy sú tzv. hry školou v ktorej detičky mimovoľne učia rozvíjajú motoriku. Síce sa hovorí že na prvý pohľad hra je bezúčelová činnosť v ktorej spoločnosť ako taká navonok nič neprináša. Čo sa týka hier z pohľadu psychológie opisuje jedna psychologička CH.B že hry ako také sa delia na funkcionálne čo znamená že tento typ hry sa zakladá za jednoduchú pohybovú hru a tým deťom spôsobuje radosť. Ďalej tu máme FIKCIONALNE hry tieto hry nám chcú to povedať že napr. ja budem učiteľ a ty žiak alebo že ja budem lekárka a ty pacient a pod. A za tretie sú to hry konštruktívne čo je pojem hier tvoria tzv. prechod od činnosti v hrách k práci. Poznáme hry ktoré majú svoje pravidlá naše deti si ich upravujú po čas hry podľa seba. Keď je vaše dieťa dominantné vtedy to vidíme.

rozvíjajme deti

Takéto dominantné hry sa delia na pohybové tiež didaktické . Pohybové hry nám či deťom sa tím učia pohybu aby sme boli obratný aj rýchli aj silný. Učia nás koordinovať naše správanie. TZV. didaktické hry využívajú dospelý slúžia na vychovávanie aj vzdelávanie detí. Aby si vštepovali pozornosť aj svoj vlastní úsudok. Hra ako taká hlavne didaktická nám napomáha posúva pozornosť aj rečovú komunikáciu a pod. Naše deti sa tak socializujú medzi nás. Dnešné deti sú ako malý dospelý je to hrozné nemajú vôbec detstvo sú ako stroje ktoré nútime bezvýznamovým činnostiam jasné že ich musíme vychovávať ale stačí sa pozrieť do minulosti ako učili naši predkovia deti. Naša spoločnosť chorie a starneme rýchlim bleskom pôsobia na to viaceré faktory. Sledujme vegán rodiny na sociálnych platformách napr. PLANET BASED GABRIEL a pod.