Letné prázdniny vs. práca

Spolu s letom sa blížia aj deťmi vytúžené letné prázdniny. Mnoho rodičov ale s úzkosťou rieši otázku, ako skĺbiť stráženie  školopovinných detí a pracovný čas. Leto je ten čas, kedy majú možnosť si deti oddýchnuť od školských lavíc. Užiť si radosť a hry napríklad pri vode alebo na ihriskách. Domáce úlohy im ale vôbec nechýbajú. Na druhej strane stoja rodičia. Tí musia zabezpečiť stráženie svojich ratolestí. Väčšinou prichádza na pomoc babka alebo dedko. Čo ale robiť v prípade, ak nie je po ruke nikto, kto by mohol deti postrážiť počas prázdnin, keď rodičia musia dochádzať do práce. Bohužiaľ nie každý má možnosť pracovať home office.

deti

Prezreli sme ponuku detských táborov na tento rok a s prehľadom môžeme skonštatovať, že ponuka je naozaj bohatá. Kde nepomôžu rodinný príslušníci, prichádza letný tábor. Je pritom na rodičoch, pre ktorý z táborov sa rozhodnú. V ponuke sú tábory denné a pobytové. Pri denných táboroch dieťa dochádza každý deň na miesto stretnutia a pod dozorom animátorov trávi čas so svojimi rovesníkmi pri rôznych hrách, výučbe alebo zážitkoch. V poobedných hodinách dieťa odchádza domov. Či už v sprievode rodiča alebo samé. Všetko je na dohode rodiča a vedúceho táboru. Inak je to ale pri pobytových táboroch.

rodičia a práca

Tam rodič privádza dieťa na dohodnuté miesto, kde dieťa najčastejšie cestuje na pobyt. Tam sa zdržiava počas celého táboru. Niektoré deti sa tešia najmä na pobytové tábory. Tie sú pre nich ako dovolenka plná zážitkov. Rozdiel je ale v cenovej hladine. Kým cena denného táboru sa pohybuje v hladine 130 eur a viac, pri pobytovom tábore si priplatíte. Ceny pobytových táborov sa pohybujú v rozmedzí 250 eur a viac. Je teda na rozhodnutí rodičov a na ich finančných možnostiach, aký typ táboru si zvolia pre svoje dieťa. V každom prípade je to ale často jediná možnosť, ktorú môžu pracujúci rodičia využiť.