Stali sme sa obeťou trestného činu

Trestné činy sú páchané v podstate denne a márne by ste hľadali štát na tejto planéte, kde to tak nie je. Taká je bohužiaľ realita a my sa s ňou musíme nielen zmieriť, ale predovšetkým sa jej prispôsobiť a patrične brániť. Poškodenou osobou v trestnom konaní sa môže stať ktokoľvek z vás, napríklad ak niekto zaviní z nedbanlivosti či úmyselne smrť vášho dieťaťa, manželky či niekoho z rodičov v rámci lúpežného prepadnutia, alebo autonehody.

právna spravodlivosť

Nikto z nás nie je na niečo také vopred pripravený, a akonáhle sa v tomto postavení ocitáte, dochádza k tomu obvykle v neočakávanej chvíli, čo pre vás môže znamenať hlboký duševný otras a značný stres. Ak ste pri trestnom čine prítomný, alebo ho sledujete z diaľky, stávate sa tiež svedkom trestného činu a vzťahujú sa tým pádom na vás všetky práva, ale aj povinnosti, vyplývajúce zo zákona.

súdne konanie

Zastupovanie splnomocnencom v trestnom konaní – pre poškodenú osobu sa mnohokrát oplatí nechať sa vo v priebehu trestného konania zastupovať, a to vo všetkých jeho jednotlivých fázach. Splnomocnencom môže byť ktokoľvek, najčastejšie je to ale skúsený právnik, ktorý využíva všetky zákonné možnosti, aby bola preukázaná vina obžalovaných osôb a zároveň zaistený patričný trest. Splnomocnenec sa tiež domáha náhrady škody a jeho prítomnosť je vždy pre obete či poškodené osoby v trestnom konaní z psychologického hľadiska významným oporným bodom. Psychická opora od zastupujúceho advokáta z Bratislavy je pre obete trestných činov často dôležitejšia, než od príbuzných a členov vlastnej rodiny.

Veľkou výhodou splnomocnenca v trestnom konaní s právnym vzdelaním je možnosť spolupracovať na odbornej úrovni so súdnymi znalcami v rôznych odboroch, čo sa pri vymáhaní náhrady škody vypláca napríklad pri krádežiach či poškodení majetku (automobilov, nehnuteľností, starožitností, šperkov, obrazov a ďalších umeleckých diel značné hodnoty).

Podobné príspevky