Nielen auto, ale aj budovy si vyberáme podľa energetickej náročnosti a spotrebe energie

Budovy, ktoré sa stavajú na komerčné účely, bytové domy, rodinné domy a podobne, treba aj objektívne ohodnotiť ohľadom hospodárnosti v spotrebe energie a jej certifikácie, a na to slúži energetický certifikát, ktorý je dôležitým dokumentom a bez neho sa stavby nemôžu prenajímať ani predávať. Novostavby nie je možné bez tohto certifikátu skolaudovať.

Certifikát sa týka aj rodinných domov

Majitelia nových rodinných domov, ale aj ostatní, ktorí objekt kúpili či postavili, sú povinní nechať si vypracovať energetický certifikát. Tento doklad posudzuje hlavne úroveň energetickej hospodárnosti budov a uvádza ich kvalitatívne energetické vlastnosti, na základe ktorých potom budovy zatriedi do niektorej z energetických tried so stupnicou s označením A až G.

Hospodárnosť berie do úvahy nutnú spotrebu energie na vykurovanie, ohrievanie vody, na klimatizáciu či vzduchotechniku alebo osvetlenie a podobne. Vykazuje sa energetická hospodárnosť a energetická certifikácia budov v kilowatthodinách na jeden meter štvorcový za rok a pre celú budovu. V rodinných domoch však klimatizácia a zabudované osvetlenie nie sú do výpočtu zarátané. Na Slovensku vstúpila energetická certifikácia do platnosti 1.1.2008, každý stavebník novostavby či pri významnej obnove budovy musí vlastník predložiť tento certifikát už pri kolaudačnom konaní, na základe ktorého sa určí jej potreba energie.

Úspora financií môže mať rozličné podoby

Počas platnosti certifikátu musí vlastník budovy pri jej predaji odovzdať iba platný certifikát novému majiteľovi, pri prenájme je povinný jeho kópiu odovzdať nájomcovi a do piatich dní od jeho prevzatia ho musí nový majiteľ umiestniť na viditeľnom mieste. Túto povinnosť majú majitelia budov, ktoré navštevuje verejnosť a má viac ako 250m2, ktoré využívajú orgány verejnej moci, ale aj budovy s plochou viac ako 500m2, ktoré takisto často navštevujú ľudia. Energetický certifikát je dôležitý doklad, na základe ktorého si môžeme overiť jej energetickú hospodárnosť, čo je podstatná informácia pri každom jej predaji či prenájme. Má rovnakú úlohu ako pri kúpe nového auta informácia o jeho spotrebe, pre nového majiteľa je to dosť podstatná vec.

Podobné príspevky